Modified on Wed, 26 Apr 2023 at 10:19 AM

Hur kan jag bygga ut ESS-systemet och vilka begränsningar finns?

ESS-systemet går att bygga i etapper där det minsta antalet batterimoduler är 2 st som i ett senare skede kan utökas till 3 och 4 moduler. Detta innebär att det går att gå från en lagringskapacitet på 7,1 kWh upp till 14,2 kWh. Även i- och urladdningseffekten är skalbar och detta styrs av hur många ESO:er som sitter monterade i ESS Power Case. Med 1 ESO och 2 batterimoduler är den maximala effekten 2 kW medan den med 2 ESO:er och 4 batterimoduler är 8 kW. 


Värt att notera är att om ett äldre batteri expanderas med en ny battericell så kommer det äldre batteriets degraderade kapacitet även begränsa den nya battericellens kapacitet.


Exempel: Du köper ett ESS-system med två batterimoduler ett år och två år senare vill du utöka systemet med ytterligare två batterimoduler. Kapaciteten i de två ursprungliga batterimodulerna som har kört i två år kommer då ha sjunkit. Detta denna begränsning kommer då omfatta hela systemet inklusive de två nya modulerna. 


Vår rekommendation är därför att inte expandera ett batteri som är äldre än 2 år utan att då istället addera ett nytt batteristack anslutet till samma likströmsnät

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article