Modified on Wed, 29 Jun 2022 at 04:23 PM

Kan jag placera mitt batteri utomhus?

Nej, batteriet är IP55 klassat men ska inte ha en omgivningstemperatur under noll grader vilket gör att det inte lämpar sig för att placeras utomhus i svenskt klimat. 

För att ansluta ett ESS-batteri till Ferroamps DC-länk krävs ett ESS PowerCase som är IP21-klassat som därmed är avsett att placeras inomhus.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article