Nej, batteriet är IP55 klassat men ska inte ha en omgivningstemperatur under noll grader vilket gör att det inte lämpar sig för att placeras utomhus i svenskt klimat. 

För att ansluta ett ESS-batteri till Ferroamps DC-länk krävs ett ESS PowerCase som är IP21-klassat som därmed är avsett att placeras inomhus.