Innan installation behöver anläggningen dimensioneras och planera för:

  • Placering av EnergyHub

  • Inkoppling av EnergyHub till elcentral

  • Placering av strömtransformatorer för att mäta fastighetens import/export och förbrukning

  • Inkoppling till Internet

  • Placering av SSO (vid installation av solceller)

  • Placering av batteri (vid installation av batteri)

  • Placering av elcentral DC (vid installation av solceller eller batterier)


Även om solceller och batterier inte installeras från början kan det ändå vara bra att ta höjd för framtida utbyggnad så att t ex utrymme reserveras för batterier eller tomrör monteras i väggar/läggs ner i mark för framtida kablar.