Vilken AC kabel som ska användas till en EnergyHub beror på vilken storlek av EnergyHub som ska installeras. 


Till en EnergyHub Wall 7 & 14 kW klarar en 5G4 kabel max effekt och full fasbalanseringsström för alla förläggningssätt så länge inte avståndet till elcentralen överstiger ca 50 meter. Däremot är 5G4 en relativt ovanlig kabeldimension på marknaden och 5G6 kan därför vara ett billigare alternativ. Vi rekommenderar att använda flexibel kabel med mångtrådig ledare för att underlätta installationen. T ex H07RN-F. För noggrannare beräkning se Ferroamps kabelkalkylator