Vilken AC kabel som ska användas till en EnergyHub beror på vilken storlek av EnergyHub som ska installeras och:


  • Hur mycket effekt EnergyHubben ska växla
  • Hur mycket fasbalansering EnergyHubben har tillgänglig


Full fasbalansering gör att det kan gå maximalt 1,7 gånger så hög ström i nolledaren som det maximala fasbalanseringsvärdet.
Tabellen nedan ger en översikt av hur mycket ström som max kan gå i nolledaren.


 

EnergyHub

Maximal uteffekt och utström

Tillgänglig fasbalansering

Maximal nollström

Kabeln måste klara minst

EnergyHub Wall 14kW

14kW/20A

20A

34A

34A

EnergyHub Wall 21kW

21kW/30A

20A

34A

34A

EnergyHub Wall 28kW

28kW/40A

20A

34A

40A

EnergyHub Rackskåp 84kW

84kW/120A

60A

102A

120A

EnergyHub Rackskåp 140kW

140kW/200A

100A

170A

200ASå en EnergyHub Wall 14 kW klarar en 5G4 kabel max effekt och full fasbalanseringsström för alla förläggningssätt så länge inte avståndet till elcentralen överstiger ca 50 meter. Däremot är 5G4 en relativt ovanlig kabeldimension på marknaden och 5G6 kan därför vara ett billigare alternativ. Vi rekommenderar att använda flexibel kabel med mångtrådig ledare för att underlätta installationen. T ex H07RN-F. 


För noggrannare beräkning se Ferroamps kabelkalkylator.