Alla EnergyHubs är möjliga att ansluta till internet för att visa upp data i Ferroamps portal EnergyCloud. Som standard har alla enheter en ethernet port så en fast ethernetanslutning med ethernetkabel av typen RJ45 bör användas. Alternativt beroende på var din Energyhub installeras kan man också använda:

  • En WiFi förstärkare (WiFi extender) om det finns ett WiFi tillgängligt
  • Ett PowerLine modem (PLC modem) 
  • En extern Mobil Bredband router

I samtliga alternativ kopplas en Ethernet kabel sedan mellan förstärkaren/modemet/routern och EnergyHub för att ansluta den till internet. Med en Mobil Bredband router rekommenderas en månatlig datamängd på minst 10Gb för EnergyHub XL och minst 5Gb för EnergyHub Wall.