Alla EnergyHubs är möjliga att ansluta till internet för att visa upp data i Ferroamps portal EnergyCloud. Som standard har alla enheter en ethernet port så en fast ethernetanslutning fungerar bäst och är billigast i längden. Alternativt kan en WiFi-extender användas för att ansluta EnergyHub till ett trådlöst nätverk. Om inga av dessa alternativ är tillgängliga kan ett 4G modem användas för att ansluta EnergyHub via mobilnätet. Modem med abonnemang kan beställas av Ferroamp.