En fast Ethernetanslutning fungerar bäst och är billigast i längden. Alternativt kan en WiFi-extender användas för att koppla EnergyHub via ett trådlöst nätverk. Om inga av dessa alternativ är tillgängliga kan ett 4G modem användas för att ansluta EnergyHub via mobilnätet. Modem med abonnemang kan beställas av Ferroamp.