EnergyHub systemets funktion kan övervakas och styras via eCloud - Portalen. För detta krävs att systemet är anslutet till Internet. En internetanslutning är också ett enkelt sätt för att Ferroamp skall kunna ge en bra support och hjälp vid anpassningar eller felsökning. Om du har batterier i systemet behövs dessutom internetanslutningen för att batteriernas garanti skall gälla.