EnergyHub Wall 14-28kW


EnergyHub Wall 14kW och EnergyHub Wall 21-28kW skall placeras i ett väderskyddat utrymme fritt från kondens. När EnergyHub går med hög effekt startar en varvtalsstyrd fläkt som kan uppfattas som störande i bostadsrum. Vid placering i källare, vind, garage, förråd etc uppfattas ljudet inte utanför rummet där EnergyHub är installerad.En EnergyHub Wall 7-14kW genererar en värmelast upp till ca 484W vid max effekt varför den bör placeras där det finns en viss luftväxling. Om EnergyHub wall placeras i apparatskåp eller små installationsnischer bör det finnas ett luftutbyte med omgivningen på minst 40 l/s. Observera att vid solproduktion inträffar max värmelast endast under några timmar mitt på dagen under sommarhalvåret varför genomsnittsvärmelasten till byggnaden över ett dygn är betydligt lägre. Om EnergyHub placeras i stora rum kan därför ventilationskraven minskas.


Motsvarande värden för EnergyHub Wall 21-28kW är värmelast upp till 560W och luftbyte med omgivning på minst 80 l/s för små utrymmen.EnergyHub XL Rackskåp


EnergyHub XL Rackskåp skall placeras på ett hårt, plant golv i ett väderskyddat utrymme fritt från kondens. Tänk också på att det skall vara åtkomligt för ev service. Se vidare installationsmanual.


Varje EnergyHub XL modul i ett rackskåp genererar en värmelast på upp till ca 560W vid maxeffekt. Den bör därför placeras i ett utrymme med en luftväxling om minst 80 l/s per XL modul eller ett rum med kyla. Observera att vid solproduktion inträffar max värmelast endast under några timmar mitt på dagen under sommarhalvåret varför genomsnittsvärmelasten till byggnaden över ett dygn är betydligt lägre. Om EnergyHub placeras i stora rum kan därför ventilationskraven sänkas.


Exempel vi har ett rackkskåp 24U med 3 st EnergyHub XL moduler på 28kW. Då får vi en maximal värmeförlust på 560W * 3 = 1680W.För översikt se nedan tabell.EnergyHub

Värmeförlust vid omvandling AC-DC

Värmeförlust vid omvandling DC-AC

Värmeförlust fasbalansering

Maximal värmeförlust

Wall 14 kW

280 W

210 W

484 W

484 W

Wall 21 kW

420 W

315 W

484 W

484 W

Wall 28 kW

560 W

420 W

484 W

560 W

XL 21 kW modul

420 W

315 W

484 W

484 W

XL 28 kW modul

560 W

420 W

484 W

560 W