EnergyHub Wall 7-14kW och EnergyHub Wall 21-28kW skall placeras i ett väderskyddat utrymme fritt från kondens. När EnergyHub går med hög effekt startar en varvtalsstyrd fläkt som kan uppfattas som störande i bostadsrum. Vid placering i källare, vind, garage, förråd etc uppfattas ljudet inte utanför rummet där EnergyHub är installerad.


En EnergyHub Wall 7-14kW genererar en värmelast upp till ca 350 W vid max effekt varför den bör placeras där det finns en viss luftväxling. Om EnergyHub wall placeras i apparatskåp eller små installationsnischer bör det finnas ett luftutbyte med omgivningen på minst 40 l/s. Observera att vid solproduktion inträffar max värmelast endast under några timmar mitt på dagen under sommarhalvåret varför genomsnittsvärmelasten till byggnaden över ett dygn är betydligt lägre. Om EnergyHub placeras i stora rum kan därför ventilationskraven minskas.


Motsvarande värden för EnergyHub Wall 21-28kW är värmelast upp till 700 W och luftbyte med omgivning på minst 80 l/s för små utrymmen.