Ferroamps SSO kan placeras fritt där det är enklast ur ett utrymmes och installationsperspektiv. SSO har en IP65 kapsling och kan med fördel placeras utomhus och nära solcellerna eftersom det ger bra kylning och i händelse av nedstängning av systemet så blir kablarna mellan SSO och EnergyHub spänningslösa. Placering i direkt solsken bör dock undvikas.

Varje SSO single bidrar med en värmelast upp till ca 60 W vid full solelproduktion så de bör placeras där de kan få en viss luftcirkulation och inte i ett litet stängt utrymme. SSO dual bidrar med en värmelast upp till 120W. 

Se vidare installationsmanualen för SSO.