DC fördelningen kan placeras på önskad plats utifrån tillgängligt utrymme och så att arbete och kostnad för kabeldragning minimeras.