Batterier skall placeras i ett uppvärmt utrymme fritt från kondens. Livslängden hos batteriet blir bäst om det befinner sig i rumstemperatur så stor del av tiden som möjligt. Se vidare installationsmanualen för vald batterityp och kontrollera avstånd till närliggande utrustning, väggar samt golvets bärighet med tanke på vikten på batterierna.