För mindre anläggningar som t ex villor behövs inte detta eftersom brytaren i DC-fördelningen ofta är relativt lätt åtkomlig och kan användas för att bryta och frånskilja anläggningen. För anläggningar där DC-fördelningen är placerad långt ifrån EnergyHub kan kan det finnas en poäng att installera en extra brytare vid EnergyHub för att få en enklare möjlighet att frånskilja anläggningsdelar.