EnergyHub XL Rackskåp skall placeras på ett hårt, plant golv i ett väderskyddat utrymme fritt från kondens. Tänk också på att det skall vara åtkomligt för ev service. Se vidare installationsmanual.


Varje EnergyHub XL modul i ett rackskåp genererar en värmelast upp till ca 700 W vid maxeffekt. Den bör därför placeras i ett utrymme med en luftväxling om minst 80 l/s per XL modul eller ett rum med kyla. Observera att vid solproduktion inträffar max värmelast endast under några timmar mitt på dagen under sommarhalvåret varför genomsnittsvärmelasten till byggnaden över ett dygn är betydligt lägre. Om EnergyHub placeras i stora rum kan därför ventilationskraven