SSO ansluts till DC-fördelningen med en treledarkabel med jord. Vanliga AC-kablar med märkspänning 450/750 V eller högre är normalt godkända för spänningsnivån i likspänningsnätet.


Exempel på kablar som kan användas är:

  • Nexans: FXQ Easy, SE-N1XE

  • Draka: ACEflex, ACEflex Pure, SE-N1XE


SSO

Kabeldimension

Max längd

SSO single 8 kW

3G2.5

50 m

SSO dual 16 kW

3G2.5

25 m

SSO dual 16 kW

3G4

40 m

SSO dual 16 kW

3G6

60 m


Kablar mellan EnergyHub och SSO skall dimensioneras så totala spänningsfallet inte överstiger 2%. Ovanstående tabell utgår från max 1% spänningsfall mellan SSO och DC-fördelning för att ha 1% marginal kvar för kabel mellan DC-fördelning och EnergyHub. Mer detaljerade beräkningar för andra längder och förläggningssätt kan göras med hjälp av Ferroamps kabelkalkylator.


Kontakta Ferroamp vid dimensionering av PowerShare installationer då andra hänsyn kan behöva tas till spänningsfall i likspänningsnätet.