Kabel mellan DC-fördelning och EnergyHub dimensioneras efter maximal effekt från EnergyHub. Kablarna skall ha en jordledare och kan antingen utföras som treledare med jord där två ledare används för L+ och L- eller femledare alt. fyrledare med skärm där två ledare används för L+ och två ledare för L- samt femte ledaren eller skärmen används för jord.

Vanliga AC-kablar med märkspänning 450/750 V eller högre är normalt godkända för spänningsnivån i likspänningsnätet.


Nedan tabell ger exempel på några vanliga kombinationer som kan användas för alla förläggningssätt med PEX-isolerad kabel. För större projekt rekommenderas att alltid kontrollera den totala dimensioneringen med hänsyn till vald kabeltyp, valt förläggningssätt och längder.3 ledare med jord

4/5 ledare med jord/skärm

EnergyHub

Kabeldim.

Max längd

Kabeldim.

Max längd

EnergyHub Wall 14 kW

3G2.5 Cu

25 m

5G1.5 Cu

35 m

EnergyHub Wall 28 kW

3G6 Cu

35 m

5G4 Cu

50 m

EnergyHub XL 56 kW

3G16 Cu

40 m

5G10 Cu

60 m

EnergyHub XL 84 kW

3x50 Al

60 m

5x25 Al

60 m

EnergyHub XL 112 kW

3x70 Al

60 m

5x35 Al

60 m

EnergyHub XL 140 kW

3x95 Al

70 m

5x50 Al

70 m


Kablar mellan EnergyHub och SSO måste vara dimensionerade så totala spänningsfallet inte överstiger 2%. Ovanstående tabell utgår från max 1% spänningsfall mellan EnergyHub och DC-fördelning för att ha 1% marginal kvar för kabel mellan DC-fördelning och SSO. Mer detaljerade beräkningar för andra längder och förläggningssätt kan göras med hjälp av Ferroamps kabelkalkylator.