Kabel mellan DC-fördelning och EnergyHub dimensioneras efter maximal effekt från EnergyHub. Kablarna skall ha en jordledare och kan antingen utföras som treledare med jord där två ledare används för L+ och L- eller femledare alt. fyrledare med skärm där två ledare används för L+ och två ledare för L- samt femte ledaren eller skärmen används för jord.


De flesta vanliga kraftkablar med en märkspänning på 450/750 VAC eller högre kan användas i likspänningsnät med spänningsnivå 380/760 VDC. Konstruktionsstandarder för kraftkablar anger vanligtvis en likspänningsnivå som är 50% högre än märkspänningen vid AC. En kabel med märkspänning 0.6/1 kV AC kan då användas med likspänning upp till 0.9/1.5 kV DC. 


I Sverige gäller att kraftkablar med märkspänning 0,6/1 kV tillverkade i enlighet med SS 424 14 18 (Svenska versionen av HD 603 S1) kan användas för likspänning upp till 1,5 gånger märkspänningen. Nedan tabell ger exempel på kablar från olika tillverkare som kan användas med likspänning.


 

Typ enligt HD 603 S1Beskrivning Exempel på kabeltillverkare/typ (samtliga med märksp 1 kV)Max DC spänning
3LPVC eller halogenfria isolarade kablar med skärm1,5 x märkspänning
Nexans AXQJ, EXQJ, FXQJ
Draka AXQJ Pure, EXQJ Pure, FXQJ Pure

5OPEX isolerade kablar utan skärm1,5 x märkspänning
Nexans SE-N1XE, FXQ Easy
Draka SE-N1XE, SE-N1XZ1, ACEFLEX, ACEFLEX Pure
NKT AXQ, N1XE FleX, N1XE, N1XV, RXQ

5PPEX isolerade kablar med skärm1,5 x märkspänning
Nexans AXQJ Fullskärm, AXQ Infra
NKT AXQJ, EXQJ, FXQJ

7AEPR isolerade kablar med eller utan skärm0,9 kV till jord
Nedan tabell ger exempel på några vanliga kombinationer som kan användas för alla förläggningssätt med PEX-isolerad kabel. För större projekt rekommenderas att alltid kontrollera den totala dimensioneringen med hänsyn till vald kabeltyp, valt förläggningssätt och längder.3 ledare med jord

4/5 ledare med jord/skärm

EnergyHub

Kabeldim.

Max längd

Kabeldim.

Max längd

EnergyHub Wall 14 kW

3G2.5 Cu

25 m

5G1.5 Cu

35 m

EnergyHub Wall 28 kW

3G6 Cu

35 m

5G4 Cu

50 m

EnergyHub XL 56 kW

3G16 Cu

40 m

5G10 Cu

60 m

EnergyHub XL 84 kW

3x50 Al

60 m

5x25 Al

60 m

EnergyHub XL 112 kW

3x70 Al

60 m

5x35 Al

60 m

EnergyHub XL 140 kW

3x95 Al

70 m

5x50 Al

70 m


Kablar mellan EnergyHub och SSO måste vara dimensionerade så totala spänningsfallet inte överstiger 2%. Ovanstående tabell utgår från max 1% spänningsfall mellan EnergyHub och DC-fördelning för att ha 1% marginal kvar för kabel mellan DC-fördelning och SSO. Mer detaljerade beräkningar för andra längder och förläggningssätt kan göras med hjälp av Ferroamps kabelkalkylator.