I en PowerShare installation när flera EnergyHub kopplas samman måste DC-nätets mittpunkt (M) anslutas mellan alla EnergyHub. Mittledaren är normalt aldrig strömförande, men krävs ändå för att balansera likspänningen och hantera ev felströmmar vid kortslutning. Av denna anledning skall mittledaren ha en area som är minst 25% av ledararean för L+ och L-.

Kablar kan i övrigt väljas och dimensioneras som för vanliga EnergyHub system, men mittledaren kan behöva dras i en separat kabel.