Vanligtvis används i DC system färgkoderna röd för L+ och svart för L-. Av praktiska skäl finns dock inget stort utbud med kablar för DC system. När vanliga växelströmskablar används bör då färgkodning i första hand ske enligt IEC. Nedan tabell anger färgkodning enligt IEC och rekommenderad färgkodning när olika typer av AC kablar används.



LedareIEC3-ledarkabel4-ledarkabel5-ledare (IEC)5-ledare Dubbel

L+

Brun

Brun

Brun

Brun

Brun+Svart

M

Blå

 

Svart

Blå

-

L-

Grå

Blå

Grå

Grå

Grå+Blå

PE

Grön/Gul

Grön/Gul

Grön/Gul

Grön/Gul

Grön/Gul

Används ej

 

 

 

Svart