En SSO klarar en maximal MPP (Maximum Power Point) spänning på 720 V. Dividera 720 V med den önskade panelens Vmpp spänning och avrunda nedåt.


Exempel: För en panel med Vmpp 33,6 V fås 720 V / 33,6 V = 21,4. I detta fall kan alltså upp till 21 paneler anslutas till varje SSO Single.

För SSO dual gäller på motsvarande sätt att max 21 paneler kan kopplas in på varje strängingång. Dvs totalt 42 paneler för en SSO dual men fördelat på två strängar.


Länk till: Ferroamp SSO kalkylator