Strömtransformatorerna skall monteras runt de tre inkommande fasledarna till den elcentral eller fastighet som skall mätas och som också matar EnergyHub. Viktigt är att EnergyHub är inkopplad efter strömtransformatorerna sett från elnätet. Figuren nedan visar med grönt var strömtransformatorerna skall monteras och även med rött två felaktiga placeringar.