Ja, kablarna till strömtransformatorerna kan förlängas med en partvinnad kabel. Ett par krävs till varje strömtransformator. Total slingresistans bör hållas under 10 ohm. Den maximala längden kabeln kan ha utan att påverka mätnoggrannheten ges då av:


Partvinnad kabelMax kabellängd

3x2x0,16 mm2

46 m

3x2x0,25 mm2

72 m

3x2x0,50 mm2

145 m

3x2x0,75 mm2

218 m

3x2x1.0 mm2

290 m


Observera att mätnoggrannheten ändå kan påverkas om långa kablar löper parallellt med andra strömförande kablar. I sådana fall kan en skärmad kabel bidra till minskad överhörning från de intilliggande kablarna.