I samband med driftsättning skall Konfiguration av CT utföras från displayen på EnergyHub, denna process mäter automatiskt in på vilken fasledare och i vilken riktning strömtransformatorerna är monterade. Vid installation kan alltså de tre transformatorerna monteras på godtycklig fasledare och godtycklig riktning.