Ändrad den Wed, 26 Apr 2023 vid 10:01 AM

Vad säger Ferroamp om jordfelsbrytare och EnergyHub?

Svar:

Jordfelsbrytare klarar normalt inte att bryta likström varför dessa inte kan användas i likspänningsnät. Av denna anledning skall all installation utföras som fast installation och berörbara delar skall vara jordade eller åtskilda med dubbel eller förstärkt isolation.


En EnergyHub installation kan dock förses med jordfelsbrytare typ B, 300 mA på AC-sidan för brandskydd i de fall detta föreskrivs. Detta förutsätter att det inte finns utrustning på DC-sidan som kan ge upphov till läckströmmar som kan orsaka felaktig utlösning. Ferroamps SSO och ESO ger upphov till försumbara läckströmmar och kan användas kombination med 300 mA jordfelsbrytare på AC-sidan. Desto större utbredning DC-nätet har och desto fler apparater som kopplas in på DC-sidan desto större blir dock risken att jordfelsbrytaren felaktigt löser ut p g a normala läckströmmar och transienter.


Jordfelsbrytare typ B, 30 mA kan monteras på AC-sidan av EnergyHub wall men ökar risken för felaktig utlösning i samband med t ex åskväder eller transienter på yttre elnätet.


För personskydd innehåller varje SSO en DC-känslig jordfelsbrytare i enlighet med EN 62109-2 som kopplar bort panelerna från likspänningsnätet vid felströmmar över 30 mA.


Jordfelsbrytare typ A rekommenderas ej i kombination med EnergyHub och likspänningsnät eftersom dessa inte är garanterade att lösa ut i händelse av jordfel på DC-sidan.


I de fall flera EnergyHub sammankopplas på likspänningssidan i en PowerShare installation kan jordfelsbrytare normalt ej användas eftersom det naturligt uppstår potentialutjämningsströmmar via de olika EnergyHub vilket kan orsaka felaktig utlösning av jordfelsbrytarna.


När Nilar batterier kopplas till EnergyHub förskriver Nilar att jordfelsbrytare typ B skall monteras på AC-sidan av EnergyHub.


Vi vill ständigt förbättra innehållet i Kunskapsdatabasen och uppskattar därför om du lämnar feedback på våra artiklar. Finns all information du behöver, är det något som borde förtydligas eller saknas information som skulle underlätta installation eller användning av Ferroamp-systemet i allmänhet?  Feedback lämnar du genom att svara på om artikeln var till hjälp nedan.


Om du behöver komma i kontakt med Ferroamp för teknisk support eller frågor om systemet gör du detta genom att skapa ett ärende här.


 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov