Normalt behöver en EnergyHub installation inte skyddas av jordfelsbrytare eftersom den utförs som fast installerad utrustning med dubbelisolerade och/eller skyddsjordade komponenter. Vidare innehåller varje SSO en 30 mA integrerad jordfelsbrytare som kopplar ifrån solcellssträngen i händelse av fel. Om man ändå vill montera en jordfelsbrytare till EnergyHub bör den vara av typ B och minst 30 mA. En 30 mA jordfelsbrytare ökar risken för felaktig utlösning i kombination med större solcellsanläggningar. För selektivitet bör isåfall EnergyHub anläggningen ha en egen jordfelsbrytare och det bör också finnas övervakning på solcellsanläggningen så den inte förblir oavsiktligt frånkopplad.


Observera att när Nilar batterier kopplas till EnergyHub förskriver Nilar att jordfelsbrytare typ B skall monteras på AC-sidan av EnergyHub.