Nej. Även om solcellsanläggningar kan ge upphov till DC läckströmmar så finns det ingen risk att jordfelsbrytare av typ A som skyddar övriga grupper i fastigheten eller andra fastigheter mättas. Däremot bör 30 mA jordfelsbrytare av typ A ej användas för att skydda EnergyHub installationen eftersom större anläggningar kan ge upphov till DC-läckströmmar.