CT konfigurering (CT = Current Transformer = Strömtransformator) skall utföras via displayen på EnergyHub i samband med installation. Om CT konfigurering misslyckas kan det bero på något av följande:

  • Fel omsättningstal för strömtransformatorerna är inställt. Kontrollera och ställ in rätt omsättningstal för de använda strömtransformatorerna. Om strömtransformatorerna är monterade runt en av ledarna i flera parallella kabelförband skall omsättningstalet multipliceras med antalet kabelförband.

  • Fel placering av strömtransformatorerna. Se bild nedan. Kontrollera att de är monterade mellan EnergyHub och yttre elnät. Dvs de måste mäta den ström som EnergyHub exporterar eller importerar från yttre elnätet.

  • Felaktig inkoppling eller ej helt stängda strömtransformatorer. Kontrollera att storleken på de fasströmmar för elnätet som syns i EnergyHubs display stämmer överrens med de verkliga strömmarna som t ex kan mätas med en separat tångamperemeter.