Varför går inte CT konfigureringen igenom?

Ändrad den Fri, 13 Jan 2023 vid 10:58 AM

Svar:

CT konfigurering (CT = Current Transformer = Strömtransformator) skall utföras via displayen på EnergyHub i samband med installation. Om CT konfigurering misslyckas kan det bero på något av följande:

  • En momentan last störde mitt under konfigureringen. Testa att köra CT-konfigureringen igen.

  • Fel omsättningstal (CT-ratio) för strömtransformatorerna är inställt. Kontrollera och ställ in rätt omsättningstal för de använda strömtransformatorerna. Om strömtransformatorerna är monterade runt en av ledarna i flera parallella kabelförband skall omsättningstalet multipliceras med antalet kabelförband.

  • Fel placering av strömtransformatorerna. Se bild nedan. Kontrollera att de är monterade mellan EnergyHub och yttre elnät. Dvs de måste mäta den ström som EnergyHub exporterar eller importerar från yttre elnätet.

  • Felaktig inkoppling eller ej helt stängda strömtransformatorer. Kontrollera att storleken på de fasströmmar för elnätet som syns i EnergyHubs display stämmer överrens med de verkliga strömmarna som t ex kan mätas med en separat tångamperemeter.

 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och strävar efter att uppdatera artikeln