EnergyHub systemet mäter en mängd parametrar i en anläggning såsom solelproduktion, import/export till yttre elnät, förbrukning, energilagring mm. Länkat dokument beskriver var och hur de olika parametrarna mäts eller beräknas.