Ferroamp mäter importerad och exporterad energi med hjälp av delningsbara strömtransformatorer. Denna mätmetod ger högupplösta mätvärden som t ex behövs för att kunna utföra fasbalansering, däremot ger de inte samma mätnoggrannhet som en fast monterad elmätare. Mätvärdena kan därför skilja upp till 4% jämfört med elnätbolagets mätare.


En annan faktor som kan ge avvikelse med elnätbolagets mätare är att det finns olika metoder för att mäta importerad och exporterad trefasenergi vid samtidiga fasobalanser. Ferroamp använder en annan mätmetod än de flesta nätbolag i Sverige varför EnergyHub kan rapportera högre värden på både importerad och exporterad energi än vad elnätbolaget mäter när fasobalanser förekommer i kombination med export.


I framtida mjukvaruversioner kommer EnergyHub att även mäta med den metod som används av svenska elnätbolag.