Konfiguration av strömtransformatorer (CT konfigurering) är ej utförd eller fel omsättningstal (CT ratio) är inmatad i EnergyHub. Detta ger generellt mycket stora fel i både effekt och energimätningarna för elnät och laster. Energimätning för solproduktion och energilager påverkas dock inte.


Se även: Den uppmätta förbrukningen i anläggningen verkar följa solproduktionen