Solcellernas effekt beror på flera parametrar såsom solens position i förhållande till solcellerna, utomhustemperatur, vind mm. Se Allmän info om solelproduktion. För de flesta vanliga takmonterade anläggningar i Sverige brukar panelerna bara komma upp i sin märkeffekt under soliga dagar i maj när solen står högt, men det fortfarande är lite svalt ute. Varma sommardagar, regniga dagar eller tidig vår, sen höst när solen står lågt så blir effekten lägre.