Det här är helt normalt för solcellsanläggningar. Om du är på platsen kan du t ex följa solelproduktionen i realtid så kan du se att effekten sjunker kraftigt när moln passerar. Ju mer det blåser och desto mer uppbrutet molntäcket är desto snabbare varierar produktion. En klar dag med växlande molnighet är det normalt att produktionen från solcellerna varierar mellan ca 20% till 120% av nominell toppeffekt.

I Ferroamps portal syns dessa variationer tydligare än från många andra solcellsanläggningar eftersom Ferroamp presenterar solelproduktionen med hög upplösning.