Det här beror på att Ferroamps solsträngsoptimerare mäter den solcellseffekt och energi som kommer in på optimerarens kontakter, det som sedan matas ut på växelströmsnätet i huset minskar med ca 3-4% på grund av förluster i optimerare, kablar och växelriktare.