Batteriet kan användas till en rad olika nyttor, både för din bostad/fastighet och för elnätet. I dagsläget så stödjer Ferroamps EnergyHub system följande funktioner:

  • Optimera egenförbrukning av solel
    Batteriet laddas av överskottet från solcellerna istället för att elen exporteras på elnätet. När solelproduktionen inte räcker för att täcka förbrukningen så laddas batteriet ur så du undviker att importera el.

  • Minska effekttoppar
    Batteriet laddas både från solcellerna och från elnätet. När en hög effekttopp uppstår t ex vid laddning av elbil eller någon annan kombination av stora förbrukare i fastigheten så laddas batteriet ur. Det här gör att du kan klara dig med mindre huvudsäkringar eller minska effekttopparna och därmed spara pengar på elnätavgifterna.

  • Manuell laddning/urladdning
    I dagsläget är detta primärt en testfunktion för att manuellt kunna starta en laddning eller urladdning av ett batteri. Kommande mjukvarureleaser gör det möjligt att aktivera denna funktion via API:er för att på så sätt kunna styra batteriets funktion från andra system.


Ferroamp arbetar kontinuerligt med att lägga till nya funktioner till batterierna för att öka nyttan av din investering och på sikt kommer ditt batteri därmed även kunna konfigureras för tidsstyrning efter schema, styrning baserat på elpriset, användas för att t ex bidra med nytta i elnätet vilket kan ge dig en extra intäkt från batteriet eller användas för back-up och avbrottsfri kraft (kräver uppgradering av EnergyHub).