Driftsättet minska effekttoppar (Peak shaving) innebär att batteriet alltid försöker vara i det närmaste fulladdat. Laddning sker både från solcellerna och från elnätet under perioder med låg förbrukning. Batteriet är då alltid redo att hjälpa till när en effekttopp uppstår. T ex när elbilen laddas eller när värmepumpen och ugnen är igång samtidigt. Genom att minska effekttopparna kan flera laster användas samtidigt utan att huvudsäkringarna går eller behöver uppgraderas. För fastighetskunder med effektabonnemang minskar effektavgifterna.

I detta driftläge kommer systemet sträva efter att alltid ha batteriet fulladdat så det är redo att minska effekttoppar i fastigheten.


För att styra hur denna driftmod fungerar så används följande parametrar:


Parameter

Funktion

Grundinställning

Övre näteffekt [kW]

Batteriet laddas ur om importen överstiger denna nivå.

Max effekt i huvudsäkringar

Nedre näteffekt [kW]

Batteriet laddas om importen understiger denna nivå.

Max effekt i huvudsäkringar

Max laddningseffekt

Begränsar med vilken maximal effekt som batteriet kan laddas. Om solproduktionen överstiger summan av max laddningseffekt och belastningen kommer solel ändå exporteras till elnätet.

Systemberoende

Max urladdningseffekt

Begränsar med vilken maximal effekt batteriet laddas ur.

Systemberoende

Övre SOC tröskel [%]

Begränsar vilken maximal laddning (SOC) som tillåts i batteriet

Batteriberoende

Nedre SOC tröskel [%]

Begränser vilken minsta laddning (SOC) som tillåts i batteriet

Batteriberoende