SOC (State of Charge) är en term när det gäller batteriet som beskriver batteriets laddningsinnehåll. Det uttrycks i procent av batteriets kapacitet eller i kWh. När batteriet är helt fullt är SOC = 100%, när det är helt tomt är SOC = 0%.