Vad är State of Charge (SOC) limits och hur använder jag dom?

Ändrad den Mon, 10 Oct 2022 vid 06:58 PM

Genom att sätta gränser på batteriets laddningsnivå (State of Charge på engelska) kan batteriets urladdningsdjup begränsas. Urladdningsdjupet uttrycks i % av batteriets kapacitet och anger hur stor del av batteriet som utnyttjas. I de flesta batterier begränsas urladdningsdjupet av olika anledningar. Det här kan t ex vara för att minska förlusterna, öka livslängden eller ha marginaler för speciella händelser. Vissa av begränsningarna sätts av batteritillverkaren och andra kan kunden själv välja. Ett exempel att speciellt minska den övre gränsen är att minska slitaget på batteriet. Ett skäl att höja den nedre gränsen är att ha en reserv för t ex avbrottsfri kraft. När man konfigurerar ett batteri så kan man välja en nedre och en övre gräns för SOC.


Ferroamp har idag integrationer mot följande batteriet med följande rekommenderade gränser:

  • Nilar Hombox - Rekommenderat urladdningsdjup 0 - 80%
    Batteriet kan användas intervallet 0-100%. Men vid SOC över 80% ökar förlusterna och självurladdning i batteriet vilket bidrar till värme.

  • Ferroamp Power station    Rekommenderat urladdningsdjup 10-90%

  • Pylontech Rack Rekommenderat urladdningsdjup 5-95%

  • Pylontech ESS Rekommenderat urladdningsdjup 15-100%

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och strävar efter att uppdatera artikeln