Rent generellt så vill man ha EnergyHubben så nära din huvudcentral och huvudsäkringar som möjligt och i samma utrymme. Går inte detta så är det viktiga att mättransformatorer kan placeras vid huvudsäkringarna på kundsidan så att rätt mätdata samlas in.