Nej det går inte (av naturliga skäl) då en solpanel sträng alltid är spänningsförande givet att solen lyser. Men från SSO:n till EnergyHubben via likströmsnätet, kan göras spänningslöst av säkerhetsskäl.