Fasbalansering möjligör sänkning av fastighetens huvudsäkring genom att balansera ut fastighetens uttag från elnätet. För att veta hur stor sänkning som är möjlig måste man först få sig en förståelse för hur stora obalanser man har. Prata med din närmaste återförsäljare av Ferroamps produkter som kan hjälpa och göra en analys av din fastighet.