Som kund kan du själva ställa in hur du vill att ditt batteri ska agera, i Ferroamps portal EnergyCloud. Detta gäller om du har version 2.0 eller senare av mjukvaran på din EnergyHub. Observera, för att det ska fungera att själv konfigurera ditt batteri så måste systemet vara korrekt installerat och anslutet till internet. De relevanta inställningarna kan endast konfigureras av systemadministratören för systemet.

 

För att konfigurera ditt batteri (och ditt EnergyHub-system), logga in på EnergyCloud och klicka på “Systeminställningar” och sedan “Systemkonfiguration”.


 

 

 

Det man ser i systemkonfiguration är driftsinställningar som avser en övergripande konfiguration av Ferroamp DC-nanogridsystemet. Där parametrar som PV-produktion, fasbalansering (ACE), näteffekt och energilagring kan konfigureras.


Systemlägen


Genom att välj systemläge överst i driftinställningar kan du ställa in hur du vill att ditt batteri och solcellsanläggning ska användas.


Hittills finns tre systemlägen att välja mellan:

 1. Default

 2. Maximize PV Self-Consumption (Maximera egenkonsumtion av solel) 

 3. Peak Shaving (Kapa effekttoppar) 

 

För att fördjupa dig mer om de olika lägena och när vilken passar bäst att använda, klicka på på länkarna ovan.

 

De olika systemlägena kommer automatiskt att bestämma med vilket syfte ditt batteri och system ska jobba. Nedan går vi igenom hur du ställer in parametrar för batteri och andra inställningar för systemet utifrån valt systemläge.


De två första inställningarna i driftinställningarna när du har valt ett systemläge är PV (solel) och ACE (fasbalansering) och fungerar på samma sätt för alla driftlägen. 

 • Med PV reglaget kan du manuellt starta eller stoppa solel i ditt system (om det är anslutet).
 • Med ACE knappen och tillhörande tröskelvärde kan du starta eller stoppa fasbalanseringsfunktionen i systemet och ställa in vilket tröskelvärde du vill att ACE ska starta vid. Som exempel, med en huvudsäkring på 20A och ett ACE tröskelvärde på 16A så kommer vi att börja fasbalansera vid 16A och jämna ut fastighetens uttag från elnätet.Resterande inställningar som rör batterier och näteffekt skiljer så åt mellan varje systemläge, så nedan kommer vi gå igenom varje systemläge och tillhörande parametrar för sig.


Default systemläge


Default systemläge är för:

 • EnergyHub som kör endast fasbalancering (ACE), om inga solceller och / eller batterier är anslutna
 • EnergyHub som växelriktare för solceller, om bara solel är ansluten
 • EnergyHub som laddare, om ett (eller fler) batterier är anslutna. För att manuellt kunna starta en laddning eller urladdning av ett batteri Näteffekt


Den första parametern är Näteffekt, som här styr import och export av el till elnätet. Alltså vid vilka trösklar du vill att ditt EnergyHub-system ska sluta importera effekt från elnätet och sluta exportera el till elnätet.


Detta kan t.ex. vara om du har installerat mer solel än vad din huvudsäkring tillåter. Du har installerat 17 kW solel men du har bara en huvudsäkring på 16A. Då kan systemet begränsa så att det bara matas ut 16A/11kW på elnätet men samtidigt får full tillgång till all producerad effekt för egenkonsumtion.


Batterieffekt


Med batterieffekt kan du här manuellt ställa in om batteriet ska:


Varken ska ladda i eller ur, alltså inte göra någonting med "AV".


Laddas upp med "LADDA" och vilken effekt du vill att batteriet ska laddas med.


Eller laddas ur med "LADDA UR" och vilken effekt du vill att batteriet ska ladda ur med.

OBS! Var noga med att läsa på innan du ställer in batterieffekt på egen hand då konstant i eller urladdning kan innebära förändrad livslängd på ditt batteri. Det är alltid anläggningsinnehavarens ansvar att se till att batteriet används på ett korrekt sett.


Batterinivå (SOC)


Den sista parametern är batterinivå och styr i vilket State of Charge spann ditt batteri ska jobba. Den lägre gränsen som ditt batteri ska laddas ur till och den högre gränsen som ditt batteri ska laddas till. 


OBS! Precis som ovan med batterieffekt, så gäller det att läsa på innan hur ändrat State of Charge påverkar ditt batteri, detta då ändrade värden kan påverka livslängden på ditt batteri.


Peak Shaving systemläge


I Peak Shaving systemläge används batterier för att kompensera för och kapa effekttoppar i anläggningen.

 • Batterier kan användas för att minska förbrukningen, när den är hög
 • När förbrukningen är låg kan batterierna laddas från elnätet, såväl som från PV.Näteffekt


Den första parametern är näteffekt som styr vid vilken effekt som de anslutna batterierna ska laddas i och ur. Ifall någon eller båda flaggorna "Begränsa import" och "Begränsa Export" är satta så kommer också systemet begränsa den importerade och/eller exporterade effekten till elnätet.
För fältet till vänster "Urladdnings-tröskelvärde" med den inkluderade flaggan "Begränsa import" så gäller följande:


1) Urladdnings-tröskelvärde säger vid vilken lägsta uttagna effekt från elnätet som ditt batteri ska börja ladda ur sig och kapa effekttoppar 

2) Om flaggan "Begränsa Import" är satt så kommer systemet att begränsa importerat effekt från elnätet till likströmsnätet så fort batteriet är urladdat.För fältet till höger "Laddnings-tröskelvärde" med den inkluderade flaggan "Begränsa export" så gäller följande:


1) Laddnings-tröskelvärde säger vid vilken lägsta uttagna effekt från elnätet som ditt batteri ska börja ladda upp sig 


2) Om flaggan "Begränsa Export" är satt så kommer systemet att begränsa exporterad effekt till elnätet från solpaneler och/eller andra produktionskällor i likströmsnätet så fort batteriet är fulladdat.


Som exempel, ifall vi har satt värdet 0 W i fältet och flaggan "Begränsa Export" är satt så kommer endast solelen ladda batteriet fullt och förse hushållet med ström. Någon effekt kommer aldrig exporteras till elnätet.


Batterieffekt


Med batterieffekt kan du ställa vad ditt batteri maximalt kommer ladda i och ur med för effekt.
I exemplet ovan kommer batteriet att maximalt ladda ur med 3,5 kW och ladda i med 4 kW.

OBS! Var noga med att läsa på innan du ställer in batterieffekt på egen hand då konstant i eller urladdning kan innebära förändrad livslängd på ditt batteri. Det är alltid anläggningsinnehavarens ansvar att se till att batteriet används på ett korrekt sett.


Batterinivå (SOC)


Den sista parametern är batterinivå och styr i vilket State of Charge spann ditt batteri ska jobba i. Den lägre gränsen som ditt batteri ska laddas ur till och den högre gränsen som ditt batteri ska laddas till. 


OBS! Precis som ovan med batterieffekt, så gäller det att läsa på innan hur ändrat State of Charge påverkar ditt batteri, detta då ändrade värden kan påverka livslängden på ditt batteri.Self Consumtion systemläge


Self Consumtion (självkonsumtion av solel) systemläge är för använda batterier för att maximera konsumtion av egenproducerad solel.

 • Batterier kan användas för att lagra överflödig solenergi för att minska förbrukningen under natten.
 • Batterier kan endast laddas från solcellerNäteffekt


Den första parametern är näteffekt som styr vid vilken effekt som de anslutna batterierna ska laddas i och ur. Ifall någon eller båda flaggorna "Begränsa import" och "Begränsa Export" är satta så kommer också systemet begränsa den importerade och/eller exporterade effekten till elnätet. 
För fältet till vänster "Import-tröskelvärde" med den inkluderade flaggan "Begränsa import" så gäller följande:


1) Import-tröskelvärde säger vid vilken lägsta uttagna effekt från elnätet som självkonsumtion av solel ska börja prioriteras och ditt batteri ska börja ladda ur sig


2) Om flaggan "Begränsa Import" är satt så kommer systemet att begränsa importerad effekt från elnätet till likströmsnätet över tröskelvärdetFör fältet till höger "Export-tröskelvärde" med den inkluderade flaggan "Begränsa export" så gäller följande:


1) Export-tröskelvärde säger vid vilken lägsta uttagna effekt från elnätet som självkonsumtion av solel ska börja prioriteras och ditt batteri ska börja ladda upp sig från solelen


2) Om flaggan "Begränsa Export" är satt så kommer systemet att begränsa exporterad effekt till elnätet under tröskelvärdet


Som exempel, ifall vi har satt värdet 0 W i fältet och flaggan "Begränsa Export" är satt så kommer vi endast solelen ladda batteriet och förse hushållet med ström. Någon effekt kommer aldrig exporteras till elnätet.Batterieffekt


Med batterieffekt kan du ställa in vad ditt batteri maximalt kommer ladda i och ur med för effekt.
Så i exemplet ovan kommer batteriet att maximalt ladda ur med upp till 3,5 kW och ladda i med upp till 4 kW.


OBS! Var noga med att läsa på innan du ställer batterieffekt på egen hand.


Batterinivå (SOC)


Den sista parametern är batterinivå och styr i vilket State of Charge spann ditt batteri ska jobba. Den lägre gränsen som ditt batteri ska laddas ur till och den högre gränsen som ditt batteri ska laddas upp till. 


OBS! Precis som ovan med batterieffekt, så gäller det att läsa på innan hur ändrat State of Charge påverkar ditt batteri.
Batteri Wizard


För att förenkla konfiguration av ditt installerade energilager, finns det längst ner på sidan en Batteri Wizard som hjälper till och föreslår fungerande inställningar för "Batterieffekt" och "State of Charge"  för just din batterityp för det valda systemläget.I den kan du välja vilket batteri du har (tillverkare och modell) och få föreslagna inställningar av oss på Ferroamp som kommer fungera bra.Efter att du har valt ditt batteri i listan kommer det automatiskt att föreslås inställningar som passar.Klicka spara för att kopiera in föreslagna inställningar till driftsinställningar.


När du sen är nöjd med konfiguration av ditt batteri (och EnergyHub-system) så klickar du på "UPPDATERA" för att skicka ner inställningar till ditt EnergyHub-system.