Ändrad den Mon, 20 Mar 2023 vid 11:39 AM

Hur designar jag ett EnergyHub-system i PV*SOL?

Introduktion


EnergyHub-systemet från Ferroamp kan designas och dimensioneras i designverktyget PV * SOL från Valentin Software. Denna instruktion hjälper dig steg för steg hur du gör detta.


Du kan designa ett Ferroamp EnergyHub-system med en av de två metoderna som erbjuds av PV*SOL:


  • Utan 3D-visualisering av skuggning: Systemet är utformat genom att endast fylla i de elektriska parametrarna.
  • Med 3D-visualisering av skuggning: Systemet är visuellt utformat. Elektrisk design och skuggningsberäkningar utförs i själva 3D-scenen.För närvarande kan endast ett system med solceller, Solsträngsoptimerare (SSO:er) och EnergyHub-växelriktare för EnergyHub-systemet simuleras i PV*SOL.


Starta ett nytt projekt


Så här startar du ett nytt projekt:


Välj nytt projekt från filmenyn.
1) Fyll i nödvändig information så som projektnamn och projektbeskrivning.2) Klicka nu på "System type, Climate and Grid".
a) Börja med att välja en systemtyp att simulera. Som nämnts ovan kan endast ett nätanslutet solcellssystem med eller utan elektriska apparater simuleras för närvarande för EnergyHub-systemet i PV*SOL.


b) Fyll i klimatdata som land, plats (i det valda landet) och information om simuleringstid och elnätsspänning.3) Du har nu valet att antingen göra en systemplanering med en 3D-design eller inte. Nedan beskrivs båda scenarierna separat.
En icke 3D-design


I det här avsnittet görs en systemdesign och dimensionering med icke 3D-visualisering.


1) Kontrollera att kryssrutan "Use 3D-design" är avmarkerad i "Type of design".2) Klicka sedan på PV-moduler i verktygsfältet.Notera! I exemplet nedan använder vi 40*365W solpaneler, totalt 14,6kW installerad effekt. Modulerna är uppdelade i två strängar med 20 paneler vardera. EnergyHub-systemet består av 2 Solsträngsoptimerare (SSO:er), var och en ansluten till en solsträng, och båda är anslutna till en Energyhub Wall 14kW inverter.

a) Börja med att ställa in antalet modulområden och skugginställningar.


b) Fortsätt sedan att ställa in data för solpaneler för varje modulområde. PV-modulstillverkare, PV-modultyp, antal PV-moduler, installationstyp, lutning och orientering.3) Klicka sedan på växelriktare i verktygsfältet.a) Markera rutan "Polystring Configuration" för att starta konfigurationen av din EnergyHub-systeminstallation.


b) Välj sedan Ferroamp i menyn för växelriktare och en lämplig storlek på EnergyHub.


Notera! Över 28kW och upp till 140 kW använder EnergyHub-systemet en skalbar EnergyHub i rackskåp där moduler av storleken 21kW och 28kW kombineras till lämplig storlek. Detta representeras i PV*SOL som fasta storlekar i en enhet. Om du installerar mer solceller och/eller batterier än 140 kW installera två eller flera EnergyHub rackskåp parallellt.c) Markera sedan rutan "Power Optimizer" och välj Ferroamp som Optimerar tillverkare. Välj sen lämpliga storlek på Solsträngsoptimerare.


Notera! I skrivande stund finns endast en produktversion av Ferroamps SSO, en Single 8kW-version. Designad för användning med en PV-sträng per SSO. Men speciella regler gäller när man ansluter solpaneler till SSO:n som har högre ström än 12,5A. För stabil drift med höga Impp-strängar över 12,5A måste gränsen på 720 Vmpp minskas med 80 V per ampere över 12,5 A enligt: 720V - 80*(Impp - 12,5A).


Därför finns två versioner i PV*SOL:


1) Solar String Optimizer Single 8kW (12,5A) - Max 12,5A på vald solpanel och 720V Vmpp 

2) Solar String Optimizer Single 8kW (13,5A) - Max 13,5A på vald solpanel och 640V Vmpp
d) Lägg nu till det lämpliga antalet PV-strängar med PV-moduler genom att klicka på "Add Row".e) Som nämnts ovan använd en SSO per solsträng. Gör detta genom att ställa in antalet "Optimizers" per sträng till 1 som i exemplet nedan.


f) Ange sedan hur många solcellsmoduler som är anslutna i varje sträng (och till varje SSO) i rutan "Modules in series". 


I exemplet nedan är 20 moduler anslutna till varje PV-sträng och SSO.g) En SSO har normalt MPPT-intervallet 100-720V, så se till att Vmpp för de sollcellspaneler som är anslutna i en sträng ligger inom detta intervall.


Notera! Eftersom Ferroamp EnergyHub-systemet fungerar annorlunda än andra växelriktare och använder Solsträngsoptimerare, fungerar inte konfigurationskontrollen i PV*SOL. Ibland kommer det att ge dig ett varningsmeddelande och ett rött kors till vänster enligt ovan. Detta är helt normalt och alla simuleringar fungerar fortfarande. Konfigurationskontrollen kan dock fortfarande användas för att t.ex. se minsta och maximala Vmpp-spänning för varje PV-sträng.4) Klicka nu på "Results" för att köra simuleringen och få dina resultat.
5) Klicka slutligen på "Presentation" för att skriva ut resultaten.En 3D-designI detta avsnitt görs en systemdesign och dimensionering med 3D-visualisering.


1) Kontrollera att kryssrutan "Use 3D-design" är markerad i "Type of Design".a) Börja med att välja en systemtyp att simulera. Som nämnts ovan kan endast ett nätanslutet solcellssystem med eller utan elektriska apparater simuleras för närvarande för EnergyHub-systemet i PV*SOL.


2) Klicka på 3D-design i verktygsfältet.


a) Klicka på "Edit" i 3D-design för att designa systemet.3) Fortsätt nu med att skapa 3D-modellen för projektet och placera dina valda PV-moduler på byggnaden. För hjälp med 3D-modellbyggnad och projektinstallation i PV*SOL, se hjälp och manualer för PV*SOL som finns på webbplatsen för Valentins programvara (http://www.valentin.de/en).


Exempel 1 - Ett vädersträck för alla solpaneler


Notera! I exemplet nedan använder vi 40*365W solpaneler, totalt 14,6kW installerad effekt. Modulerna är uppdelade i två strängar med 20 paneler vardera. EnergyHub-systemet består av 2 Solsträngsoptimerare (SSO:er), var och en ansluten till en solsträng, och båda är anslutna till en Energyhub Wall 14kW inverter.
a) Välj "Module Configuration" för att starta konfigurationen av EnergyHub-systemet.b) Klicka sedan på "Configure all unconfigured modules".


c) Kryssa i rutan "Polystring Configuration" för att starta konfigurationen av ditt EnergyHub-system.


d) Välj Ferroamp i menyn för växelriktartillverkare och en lämplig storlek på EnergyHub-växelriktare.e) Markera sedan rutan "Power Optimizer" och välj Ferroamp som tillverkare av optimeraren och lämplig storlek på SSO.


Notera! Över 28kW och upp till 140 kW använder EnergyHub-systemet en skalbar EnergyHub i rackskåp där moduler av storleken 21kW och 28kW kombineras till lämplig storlek. Detta representeras i PV*SOL som fasta storlekar i en enhet. Om du installerar mer solceller och/eller batterier än 140 kW installera två eller flera EnergyHub rackskåp parallellt.


f) Lägg nu till antalet solsträngar med solpaneler genom att klicka på "Add Row".e) Som nämnts ovan använd en SSO per sträng. gör detta genom att ställa in antalet optimerare per sträng till 1 som i exemplet nedan.


f) Ställ sedan in hur många solcellsmoduler som är anslutna i varje sträng (och till varje SSO) i rutan "Modules in series".


I exemplet nedan är 20 moduler anslutna till varje PV-sträng och SSO. Detta ger oss totalt 40 solpaneler och 2 SSO:er.g) En SSO har normalt MPPT-intervallet 100-720V så se till att Vmpp för de solpaneler som är anslutna i en sträng ligger inom detta intervall innan du fortsätter.


Notera! Eftersom Ferroamp EnergyHub-systemet fungerar annorlunda än andra solcellssystem och använder Solar String Optimizers fungerar inte konfigurationskontrollen i PV*SOL. Ibland kommer det att ge dig ett varningsmeddelande och ett rött kors till vänster enligt ovan. Detta är helt normalt och alla simuleringar fungerar fortfarande. Konfigurationskontrollen kan fortfarande användas för att se minsta och maximala Vmpp-spänning för varje PV-sträng.Klicka på OK för att återgå till huvudmenyn för 3D-gränssnittet. Modulerna indikerar nu strängdesignen. I det här fallet har vi 2 strängar med 20 paneler vardera.När du är nöjd, återgå till huvudmenyn.4) Klicka sen på "Results" för att köra simuleringen och få resultaten.
5) Klickan sen på "Presentation" för att skriva resultaten.


Exempel 2 - Två vädersträck för solpaneler


Notera! I exemplet nedan använder vi 57*365W solpaneler, totalt 20,8kW installerad effekt. Modulerna är uppdelade i två vädersträck med 19 respektive 34 paneler, i västläge och sydläge. EnergyHub-systemet består av 3 Solsträngsoptimerare (SSO:er), var och en ansluten till en solsträng, och båda är anslutna till en Energyhub Wall 21kW inverter.
a) Välj "Module Configuration" för att starta konfigurationen av EnergyHub-systemet.b) Klicka sedan på "Configure all unconfigured modules".


Markera sen alla områden som ska kopplas till en EnergyHub och klicka "Configure module areas together"

c) Kryssa sen i rutan "Polystring Configuration" för att starta konfigurationen av ditt EnergyHub-system.


d) Välj Ferroamp i menyn för växelriktartillverkare och en lämplig storlek på EnergyHub-växelriktare.


e) Markera sedan rutan "Power Optimizer" och välj Ferroamp som tillverkare av optimeraren och lämplig storlek på SSO.


Notera! Över 28kW och upp till 140 kW använder EnergyHub-systemet en skalbar EnergyHub i rackskåp där moduler av storleken 21kW och 28kW kombineras till lämplig storlek. Detta representeras i PV*SOL som fasta storlekar i en enhet. Om du installerar mer solceller och/eller batterier än 140 kW installera två eller flera EnergyHub rackskåp parallellt.


f) Lägg nu till antalet solsträngar med solpaneler genom att klicka på "Add Row" och ställ in vilken sträng som ligger på vilket tak.

e) Som nämnts ovan använd en SSO per sträng. gör detta genom att ställa in antalet optimerare per sträng till 1 som i exemplet nedan.


f) Ställ sedan in hur många solcellsmoduler som är anslutna i varje sträng (och till varje SSO) i rutan "Modules in series".


g) En SSO har MPPT-intervallet 100-720V så se till att Vmpp för de solpaneler som är anslutna i en sträng ligger inom detta intervall innan du fortsätter.


Notera! Eftersom Ferroamp EnergyHub-systemet fungerar annorlunda än andra solcellssystem och använder Solar String Optimizers fungerar inte konfigurationskontrollen i PV*SOL. Ibland kommer det att ge dig ett varningsmeddelande och ett rött kors till vänster enligt ovan. Detta är helt normalt och alla simuleringar fungerar fortfarande. Konfigurationskontrollen kan fortfarande användas för att se minsta och maximala Vmpp-spänning för varje PV-sträng.Klicka på OK för att återgå till huvudmenyn för 3D-gränssnittet. Modulerna indikerar nu strängdesignen.När du är nöjd återgå till den vanliga menyn.4) Klicka sen på "Results" för att köra simuleringen och få resultaten.
5) Klickan sen på "Presentation" för att skriva resultaten.

Felmeddelanden


Vi konfiguration med ett Ferroamp system kommer det dyka upp vissa varningar vid konfiguration enligt nedan:
Dessa kommer i princip alltid dyka upp eftersom PV*SOL inte är byggt för Ferroamps system, men det är inget som är trasigt eller fel utan bara varningsmeddelanden på grund av configuration limits. Dem kommer inte heller att påverka själva simuleringsresultatet i slutet.


Mismatch mellan strängar är inget konstigt och innebär bara att stränglängderna du har valt på olika solsträngar är olika långa. Eftersom Ferroamp har solsträngsoptimerare anslutna till varje solsträng som optimerar varje solsträng för sig, så påverkar inte en mismatch påverka systemets prestanda. Detta är också någonting man själv kan ställa in i PV*SOL inställningar, hur stor mismatch man vill tillåta innan den varnar. Se nedan.


Maximum DC input current (Inverter 1, MPP och Inverter 1) är vad själva EnergyHubben man valt har för maximal ingångström på DC-sidan. Anledningen till att den ger varning är för att varje SSO på varje solsträng har en möjlighet att mata ut maximalt 12,5A på DC-sidan. Så då kommer den räkna 12,5A*antalet SSO:er och varna för den ingångströmmen. Den kommer alltså inte räkna med vad SSO:n faktiskt kommer mata ut vid själva konfigurationsstadiet.


Minimum inverter output not reached innebär att installerad mängd solcellseffekt inte uppnår minsta specificerad effekt för att växelriktaren ska starta. I fallet med Ferroamps EnergyHub så är minsta effekt för att börja växelrikta i princip 0W. Du lagt på en så låg effekt som 50W eller 100W och den kommer växelrikta detta. Minimum inverter output är en inställning som kan ändras i Options -> Configuration limits. Se nedan.


För att få bort de flesta felmeddelanden så finns det en inställningsmeny i PV*SOL där gränser för ovan inställningar till viss mån kan utökas.

Vi vill ständigt förbättra innehållet i Kunskapsdatabasen och uppskattar därför om du lämnar feedback på våra artiklar. Finns all information du behöver, är det något som borde förtydligas eller saknas information som skulle underlätta installation eller användning av Ferroamp-systemet i allmänhet?  Feedback lämnar du genom att svara på om artikeln var till hjälp nedan.


Om du behöver komma i kontakt med Ferroamp för teknisk support eller frågor om systemet gör du detta genom att skapa ett ärende här.


 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov