Introduktion


EnergyHub-systemet från Ferroamp kan designas och dimensioneras i designverktyget PV * SOL från Valentin Software. Denna instruktion hjälper dig steg för steg hur du gör detta.


Du kan designa ett Ferroamp EnergyHub-system med en av de två metoderna som erbjuds av PV*SOL:


  • Utan 3D-visualisering av skuggning: Systemet är utformat genom att endast fylla i de elektriska parametrarna.
  • Med 3D-visualisering av skuggning: Systemet är visuellt utformat. Elektrisk design och skuggningsberäkningar utförs i själva 3D-scenen.För närvarande kan endast ett system med solceller, Solsträngsoptimerare (SSO:er) och EnergyHub-växelriktare för EnergyHub-systemet simuleras i PV*SOL.


Starta ett nytt projekt


Så här startar du ett nytt projekt:


Välj nytt projekt från filmenyn.
1) Fyll i nödvändig information så som projektnamn och projektbeskrivning.2) Klicka nu på "System type, Climate and Grid".
a) Börja med att välja en systemtyp att simulera. Som nämnts ovan kan endast ett nätanslutet solcellssystem med eller utan elektriska apparater simuleras för närvarande för EnergyHub-systemet i PV*SOL.


b) Fyll i klimatdata som land, plats (i det valda landet) och information om simuleringstid och elnätsspänning.3) Du har nu valet att antingen göra en systemplanering med en 3D-design eller inte. Nedan beskrivs båda scenarierna separat.
En icke 3D-design


I det här avsnittet görs en systemdesign och dimensionering med icke 3D-visualisering.


1) Kontrollera att kryssrutan "Use 3D-design" är avmarkerad i "Type of design".2) Klicka sedan på PV-moduler i verktygsfältet.Notera! I exemplet nedan använder vi 40*365W solpaneler, totalt 14,6kW installerad effekt. Modulerna är uppdelade i två strängar med 20 paneler vardera. EnergyHub-systemet består av 2 Solsträngsoptimerare (SSO:er), var och en ansluten till en solsträng, och båda är anslutna till en Energyhub Wall 14kW inverter.

a) Börja med att ställa in antalet modulområden och skugginställningar.


b) Fortsätt sedan att ställa in data för solpaneler för varje modulområde. PV-modulstillverkare, PV-modultyp, antal PV-moduler, installationstyp, lutning och orientering.3) Klicka sedan på växelriktare i verktygsfältet.a) Markera rutan "Polystring Configuration" för att starta konfigurationen av din EnergyHub-systeminstallation.


b) Välj sedan Ferroamp i menyn för växelriktare och en lämplig storlek på EnergyHub.


Notera! Upp till 140 kW använder Ferroamp EnergyHub-systemet bara en skalbar EnergyHub-växelriktare. Om du installerar mer solceller och/eller batterier än 140 kW, använd två eller flera EnergyHubs parallellt.c) Markera sedan rutan "Power Optimizer" och välj Ferroamp som Optimerar tillverkare. Välj sen lämpliga storlek på Solsträngsoptimerare.


Notera! I skrivande stund finns endast en version av Ferroamps SSO, en Single 8kW-version. Designad för användning med en PV-sträng per SSO.


d) Lägg nu till det lämpliga antalet PV-strängar med PV-moduler genom att klicka på "Add Row".e) Som nämnts ovan använd en SSO per solsträng. Gör detta genom att ställa in antalet "Optimizers" per sträng till 1 som i exemplet nedan.


f) Ange sedan hur många solcellsmoduler som är anslutna i varje sträng (och till varje SSO) i rutan "Modules in series". 


I exemplet nedan är 20 moduler anslutna till varje PV-sträng och SSO.g) En SSO har MPPT-intervallet 100-720V, så se till att Vmpp för de sollcellspaneler som är anslutna i en sträng ligger inom detta intervall.


Notera! Eftersom Ferroamp EnergyHub-systemet fungerar annorlunda än andra växelriktare och använder Solsträngsoptimerare, fungerar inte konfigurationskontrollen i PV*SOL. Ibland kommer det att ge dig ett varningsmeddelande och ett rött kors till vänster enligt ovan. Detta är helt normalt och alla simuleringar fungerar fortfarande. Konfigurationskontrollen kan dock fortfarande användas för att t.ex. se minsta och maximala Vmpp-spänning för varje PV-sträng.4) Klicka nu på "Results" för att köra simuleringen och få dina resultat.
5) Klicka slutligen på "Presentation" för att skriva ut resultaten.En 3D-designI detta avsnitt görs en systemdesign och dimensionering med 3D-visualisering.


1) Kontrollera att kryssrutan "Use 3D-design" är markerad i "Type of Design".a) Börja med att välja en systemtyp att simulera. Som nämnts ovan kan endast ett nätanslutet solcellssystem med eller utan elektriska apparater simuleras för närvarande för EnergyHub-systemet i PV*SOL.


2) Klicka på 3D-design i verktygsfältet.


a) Klicka på "Edit" i 3D-design för att designa systemet.3) Fortsätt nu med att skapa 3D-modellen för projektet och placera dina valda PV-moduler på byggnaden. För hjälp med 3D-modellbyggnad och projektinstallation i PV*SOL, se hjälp och manualer för PV*SOL som finns på webbplatsen för Valentins programvara (http://www.valentin.de/en).


Exempel 1 - Ett vädersträck för alla solpaneler


Notera! I exemplet nedan använder vi 40*365W solpaneler, totalt 14,6kW installerad effekt. Modulerna är uppdelade i två strängar med 20 paneler vardera. EnergyHub-systemet består av 2 Solsträngsoptimerare (SSO:er), var och en ansluten till en solsträng, och båda är anslutna till en Energyhub Wall 14kW inverter.
a) Välj "Module Configuration" för att starta konfigurationen av EnergyHub-systemet.b) Klicka sedan på "Configure all unconfigured modules".


c) Kryssa i rutan "Polystring Configuration" för att starta konfigurationen av ditt EnergyHub-system.


d) Välj Ferroamp i menyn för växelriktartillverkare och en lämplig storlek på EnergyHub-växelriktare.e) Markera sedan rutan "Power Optimizer" och välj Ferroamp som tillverkare av optimeraren och lämplig storlek på SSO.


Notera! Upp till 140 kW använder Ferroamp EnergyHub-systemet endast en skalbar EnergyHub. Om du installerar mer solceller och/eller batterier än 140 kW installera två eller flera EnergyHubs parallellt.


f) Lägg nu till antalet solsträngar med solpaneler genom att klicka på "Add Row".e) Som nämnts ovan använd en SSO per sträng. gör detta genom att ställa in antalet optimerare per sträng till 1 som i exemplet nedan.


f) Ställ sedan in hur många solcellsmoduler som är anslutna i varje sträng (och till varje SSO) i rutan "Modules in series".


I exemplet nedan är 20 moduler anslutna till varje PV-sträng och SSO. Detta ger oss totalt 40 solpaneler och 2 SSO:er.g) En SSO har MPPT-intervallet 100-720V så se till att Vmpp för de solpaneler som är anslutna i en sträng ligger inom detta intervall innan du fortsätter.


Notera! Eftersom Ferroamp EnergyHub-systemet fungerar annorlunda än andra solcellssystem och använder Solar String Optimizers fungerar inte konfigurationskontrollen i PV*SOL. Ibland kommer det att ge dig ett varningsmeddelande och ett rött kors till vänster enligt ovan. Detta är helt normalt och alla simuleringar fungerar fortfarande. Konfigurationskontrollen kan fortfarande användas för att se minsta och maximala Vmpp-spänning för varje PV-sträng.Klicka på OK för att återgå till huvudmenyn för 3D-gränssnittet. Modulerna indikerar nu strängdesignen. I det här fallet har vi 2 strängar med 20 paneler vardera.När du är nöjd, återgå till huvudmenyn.4) Klicka sen på "Results" för att köra simuleringen och få resultaten.
5) Klickan sen på "Presentation" för att skriva resultaten.


Exempel 2 - Två vädersträck för solpaneler


Notera! I exemplet nedan använder vi 57*365W solpaneler, totalt 20,8kW installerad effekt. Modulerna är uppdelade i två vädersträck med 19 respektive 34 paneler, i västläge och sydläge. EnergyHub-systemet består av 3 Solsträngsoptimerare (SSO:er), var och en ansluten till en solsträng, och båda är anslutna till en Energyhub Wall 21kW inverter.
a) Välj "Module Configuration" för att starta konfigurationen av EnergyHub-systemet.b) Klicka sedan på "Configure all unconfigured modules".


Markera sen alla områden som ska kopplas till en EnergyHub och klicka "Configure module areas together"

c) Kryssa sen i rutan "Polystring Configuration" för att starta konfigurationen av ditt EnergyHub-system.


d) Välj Ferroamp i menyn för växelriktartillverkare och en lämplig storlek på EnergyHub-växelriktare.


e) Markera sedan rutan "Power Optimizer" och välj Ferroamp som tillverkare av optimeraren och lämplig storlek på SSO.


Notera! Upp till 140 kW använder Ferroamp EnergyHub-systemet endast en skalbar EnergyHub. Om du installerar mer solceller och/eller batterier än 140 kW installera två eller flera EnergyHubs parallellt.


f) Lägg nu till antalet solsträngar med solpaneler genom att klicka på "Add Row" och ställ in vilken sträng som ligger på vilket tak.

e) Som nämnts ovan använd en SSO per sträng. gör detta genom att ställa in antalet optimerare per sträng till 1 som i exemplet nedan.


f) Ställ sedan in hur många solcellsmoduler som är anslutna i varje sträng (och till varje SSO) i rutan "Modules in series".


g) En SSO har MPPT-intervallet 100-720V så se till att Vmpp för de solpaneler som är anslutna i en sträng ligger inom detta intervall innan du fortsätter.


Notera! Eftersom Ferroamp EnergyHub-systemet fungerar annorlunda än andra solcellssystem och använder Solar String Optimizers fungerar inte konfigurationskontrollen i PV*SOL. Ibland kommer det att ge dig ett varningsmeddelande och ett rött kors till vänster enligt ovan. Detta är helt normalt och alla simuleringar fungerar fortfarande. Konfigurationskontrollen kan fortfarande användas för att se minsta och maximala Vmpp-spänning för varje PV-sträng.Klicka på OK för att återgå till huvudmenyn för 3D-gränssnittet. Modulerna indikerar nu strängdesignen.När du är nöjd återgå till den vanliga menyn.4) Klicka sen på "Results" för att köra simuleringen och få resultaten.
5) Klickan sen på "Presentation" för att skriva resultaten.