För EnergyHub och Solsträngsoptimerare (SSO) erbjuder Ferroamp möjligheten att förlänga garantin från 5 år upp till en total garantitid på 10 år mot en extra kostnad. Detta gäller EnergyHub 14kW (PH00205) och SSO 8kW (PS00990) som ör tillverkade under 2021, samt EnergyHub 21kW/28kW (PH01106/PH00798/PH01105/PH00030) som är tillverkade från och med 1 september 2021. 

Förlängningen av garantitiden måste tecknas inom 45 dagar från första driftsättningsdatumet. EnergyHub måste vara ansluten till internet och registrerad i EnergyCloud för att garantin ska gälla.