Gå till ’Nedladdningar’ under warranties, fyll i ”Erbjudande om förlängd garanti”, skicka in den tillsammans med egenkontrollformuläret installatören fyllde i vid installation samt bifoga bilder på installationen till garanti@ferroamp.se