Gå till ’Nedladdningar’ under warranties eller följ denna länk Länk till erbjudande om förlängd garanti, fyll i ”Erbjudande om förlängd garanti”, skicka in den tillsammans med egenkontrollformuläret installatören fyllde i vid installation samt bifoga bilder på installationen till garanti@ferroamp.se