Om det finns stor risk för åsknedslag där du bor rekommenderar Ferroamp att ett överspänningsskydd för ethernet installeras nära din EnergyHub. Detta för att skydda den från åsknedslag som går in via din internetanslutning*. För fullgott skydd rekommenderar vi ett avstånd på max 15cm mellan åskskydd och EnergyHub. 


Se nedan för hur det skulle kunna se ut vid installation i en villa med en EnergyHub 7/14kW.


1. Fastighetens internetanslutning

2. Patchkabel mellan överspänningsskydd och EnergyHub

3. Ethernetport i fastigheten

4. Ingång på överspänningsskydd

5. Ethernetkabel som kopplas till din internetanslutning

6. Utgång på överspänningsskydd

7. Överspänningsskyddets koppling till jordplanet

*I detta scenario förutsätts det att ett vanligt överspänningsskydd för din elanslutning till det allmänna elnätet redan är installerat och din EnergyHub är skyddad även från det hållet.