Introduktion


Ferroamp strävar efter att kontinuerligt förbättra systemprestanda och funktionalitet för EnergyHub-systemet i syfte att öka de värden och fördelar som systemet skapar för våra kunder.


Påverkade produkter


Alla produkter som produceras från September 2021 levereras från Ferroamp med programvaruversion 3.0.0:


  • PH00177 EnergyHub 7                        

  • PH00205 EnergyHub 14                      

  • PH00798 EnergyHub XL 21                 

  • PH00030 EnergyHub XL 28                 

  • PH01106 Single EnergyHub XL 21      

  • PH01105 Single EnergyHub XL 28      

  • PH00413 Display 19”                           


Programvarurelease 3.0 kommer att rullas ut gradvis under hösten 2021 till alla redan installerade system.


Förändringar

Hela EnergyHub-systemet

Uppgraderad och ombyggd bakomliggande mjukvaruplatform för hela EnergyHub-systemet som förberedelse för framtida funktionalitet.


Solsträngsoptimerare


Mjukvara för SSO:er är nu uppdaterad till 1.0.1 som innehåller möjligheten att konfigurera parametrar som t.ex. droop kurvor och bestämma PLC konfiguration.


Systemunderhåll

Fjärruppdatering

Stabilare och förbättrad uppdateringsapplikation för hela EnergyHub-systemet som är förberett för framtiden.

Förbättrad och snabbare uppdateringsfunktionalitet för SSO:er och ESO:er (som sitter i batterier). SSO:er och ESO:er kommer nu att uppdateras när dem inte används.


Om mjukvara för EnergyHub nedgraderas kommer inte längre mjukvara för SSO:er och/eller ESO:er att nedgraderas automatiskt.


API:er


Modbus API är nu förbättrat med felkorrigeringar och buggfixar som ger stabilare funktionalitet.


Mätdata

PLC (Power Line Communication) i systemet är förbättrat med buggfixar.