Ferroamps Solsträngsoptimerare (SSO) optimerar varje solpanelsträng på strängnivå med en Maximum Power Point Tracker (MPPT) inbyggt i varje SSO.


Men om en eller flera solpaneler i solsträngen befinner sig i partiell skugga kan det vara en idé att installera individuella paneloptimerare på dessa panelerna. Det kommer att optimera den skuggade panelen för att maximera dess uteffekt.


Ifall man som kund vill ha detta och ens installatör anser att det vore fördelaktigt så rekommenderar Ferroamp optimerare av märket TIGO och i så fall optimerare med maximal utström på 12,5A. Alltså inte högre ström än vad en SSO klarar av att ta emot. I dagsläget är det endast TIGO TS4-A-O som uppfyller dessa kraven.


Men det som är värt att tänka på då är att moderna solpaneler har så kallade bypassdioder inbyggda vilket redan reducerar risken för stora förluster vid skuggning. Det är också värt att tänka på att extra paneloptimerare kan:


  • Medför något högre förluster, eftersom paneloptimeraren i sig drar en viss konstant effekt
  • En extra komponent som kan gå sönder, en extra felkälla i din solpanelsinstallation
  • En extra kostnad