Följande behöver göras för att ansluta en elbilsladdare till EnergyHub:


  1. Anslut elbilsladdaren med statisk/fast IP-adress till kundens nätverksrouter 
  2. Anslut EnergyHub med statisk/fast IP-adress till kundens nätverksrouter 
  3. Konfigurera elbilsladdaren med tillverkarens anvisning att kommunicera med OCPP till IP-adressen tilldelad EnergyHub 
  4. Kontrollera och justera vid behov huvudsäkringens storlek för systemet på portal.ferroamp.com Systemkonfiguration -> Systeminställningar -> Systemparametrar -> Storlek huvudsäkring 

OBS. för att kunna ändra systemkonfiguration behöver du vara registrerad som administratör på systemet.


5. Skicka ett mail till support@ferroamp.com innehållandes:

  • Anläggningens ID, portal.ferroamp.com Dashboard -> Systeminformation -> ID 
  • Laddpunktens ID, finns i respektive tillverkares portal/app 
  • Ett meddelande om att ni önskar aktivera OCPP-integrationen.